Segon llibre de Samuel24


    11 L’endemà al matí, * quan David es va llevar, el Senyor comunicà la seva paraula al profeta Gad, vident del rei. Li va dir: