Segon llibre de Samuel


(1Cr 21,1-26)

24


    1 L’enuig del Senyor es va abrandar una altra vegada contra els israelites i, en perjudici d’ells, va incitar * David a fer el cens d’Israel i de Judà.