Segon llibre de Samuel22


    11 volava amb un querubí per carrossa
     i aparegué sobre les ales de l’huracà,