Segon llibre de Samuel
Ixbóixet, successor de Saül


2


    8 Abner, * fill de Ner, general en cap de l’exèrcit de Saül, va prendre Ixbóixet, * fill de Saül, el va portar a Mahanaim *