Segon llibre de Samuel2


    1 Després d’això, David va consultar el Senyor en aquests termes:
     —¿Convé que pugi en alguna de les ciutats de Judà?
     El Senyor li respongué:
     —Sí, puja-hi.
     David va preguntar:
     —A quina he de pujar?
     La resposta va ser:
     —A Hebron. *
    2 David va pujar-hi amb les seves dues dones, Ahinóam de Jizreel, i Abigail, la muller de Nabal, de Carmel. * 3 David va fer pujar també tota la seva tropa, cadascú amb la seva família, i tots ells es van establir als pobles de la rodalia d’Hebron.