Segon llibre de Samuel17


    14 Absalom i tots els homes d’Israel van dir:
     —El consell d’Huixai, l’arquita, és millor que el consell d’Ahitófel.
     És que el Senyor havia decidit de fer fracassar el pla d’Ahitófel, que era el bo, per fer caure sobre Absalom la desgràcia. *