Segon llibre de Samuel15

8 Quan aquest servent teu residia a Gueixur, * al país dels arameus, vaig prometre que, si el Senyor em concedia de tornar a Jerusalem, aniria allí per adorar-lo.