Segon llibre de Samuel



15


    30 David va emprendre la pujada de les Oliveres * tot plorant, amb el cap cobert i els peus descalços. Tots els qui l’acompanyaven s’havien també cobert el cap i pujaven tot plorant. *