Segon llibre dels Reis7


    3 Fora de la porta de la ciutat hi havia quatre leprosos, * que es van dir:
     —Per què ens hem de quedar aquí esperant la mort?