Segon llibre dels Reis3


    4 Meixà, rei de Moab, * criava ramats i pagava al rei d’Israel un tribut de cent mil anyells i la llana de cent mil moltons. *