Segon llibre dels Reis25

4 els enemics van obrir una bretxa a la muralla. Llavors tots els homes * de guerra es van escapar durant la nit per la porta que hi ha entre les dues muralles, * davant el jardí del Rei, tot i que els caldeus tenien encerclada la ciutat. El rei se’n va anar pel camí de l’Arabà. *