Segon llibre dels Reis23

7 Va enderrocar les cases dels homes dedicats a la prostitució sagrada * que hi havia al temple del Senyor, on les dones teixien lones * per al bosquet sagrat.