Segon llibre dels Reis23


    4 El rei va ordenar al gran sacerdot Hilquià, als sacerdots subalterns i als guardians del cancell que traguessin del temple del Senyor tots els objectes fabricats per al culte de Baal, * el culte que es feia en els bosquets sagrats * i el culte de tot l’estol dels astres. * Els van cremar fora de Jerusalem, als camps de Cedró, i van portar les cendres a Betel. * 5 Va destituir els falsos sacerdots que els reis de Judà havien posat en els recintes sagrats dels pobles de Judà i dels voltants de Jerusalem per cremar-hi ofrenes a Baal, al sol, a la lluna, als signes del zodíac i a tot l’estol dels astres. *