Segon llibre dels Reis23


    31 Joahaz tenia vint-i-tres anys quan començà a ser rei. Va regnar tres mesos * a Jerusalem. La seva mare es deia Hamutal i era filla d’Irmeiahu; havia nascut a Libnà. * 32 Ofenia el Senyor amb el seu comportament, tal com havien fet els seus avantpassats. 33 El faraó Necó el va empresonar a Riblà, al país d’Hamat, * perquè no regnés a Jerusalem, i va imposar al país un tribut de tres tones i mitja de plata i trenta-cinc quilos d’or. * 34 Després el faraó Necó va fer rei Eliaquim, fill de Josies, perquè succeís el seu pare, i li va canviar el nom pel de Joiaquim. * Quant a Joahaz, Necó se’l va endur, el portà a Egipte i allà va morir. 35 Joiaquim va pagar la plata i l’or al faraó, però hagué de gravar la gent del poble amb un impost, segons els mitjans de cadascú, per a poder satisfer la quantitat exigida pel faraó Necó. *