Segon llibre dels Reis23


    29 En el seu temps, el faraó Necó, * rei d’Egipte, va anar en direcció al riu Eufrates a combatre al costat del rei d’Assíria. El rei Josies li va sortir al pas, però el faraó, així que entaularen batalla, el va matar.