Segon llibre dels Reis
Pietat de Josies


23


    24 Josies també va fer desaparèixer els nigromants, * els endevins, els ídols domèstics, * els ídols repugnants i totes les abominacions que es veien al país de Judà i a Jerusalem: així esperava que es complirien les paraules de la Llei escrites en el llibre * que el sacerdot Hilquià havia trobat al temple del Senyor.