Segon llibre dels Reis23

10 Josies també va profanar el Tófet, * a la vall de Benhinnom, * perquè mai més ningú no hi cremés en sacrifici el seu fill o la seva filla en honor de Moloc. *