Segon llibre dels Reis2


    19 Els habitants de Jericó van dir a Eliseu:
     —Com pot veure el nostre senyor, en aquesta ciutat s’hi està molt bé, però les aigües són dolentes i fan estèrils les terres.
    20 Ell els va dir:
     —Porteu-me un cossi nou i ompliu-lo de sal. *
     Ells l’hi van portar. 21 Eliseu va anar a l’indret on brollava l’aigua, va tirar-hi sal i digué:
     —Això diu el Senyor: “Jo sanejo aquestes aigües. Ja no portaran mort ni esterilitat.”
    22 I aquelles aigües han quedat sanes fins avui, tal com va dir Eliseu. *
    23 D’allí va pujar a Betel. Mentre pujava pel camí, * uns noiets van sortir de la ciutat i es burlaven d’ell cridant:
     —Puja, cap pelat! Puja, cap pelat!
    24 Ell es girà enrere, els mirà i va maleir-los en nom del Senyor. Llavors sortiren del bosc dos óssos i van urpejar quaranta-dos d’aquells noiets. *
    25 Des d’allí Eliseu va anar a la muntanya del Carmel, i després tornà a Samaria.