Segon llibre dels Reis2

12 Eliseu ho veia i cridava:
     —Pare meu, pare meu! Carro i guia d’Israel! *
     I ja no el va veure més. Llavors Eliseu es va esquinçar el vestit en dos trossos. *