Segon llibre dels Reis19

9 I és que el rei d’Assíria s’havia assabentat que Tirhacà, * el faraó etíop, havia emprès una campanya contra ell. *
     Novament el rei d’Assíria va enviar ambaixadors a Ezequies amb aquest missatge: