Segon llibre dels Reis19

15 i va pregar així davant d’ell:
     —Senyor, Déu d’Israel, que tens per tron els querubins: * tu que has creat el cel i la terra, * ets l’únic Déu de tots els regnes del món.