Segon llibre dels Reis16

7 Acaz va enviar ambaixadors al rei d’Assíria, Tiglat-Pilèsser, per dir-li:
     —Sóc servent teu i fill teu. Vine a alliberar-me de les mans del rei dels arameus i del rei d’Israel, que s’han alçat contra mi.
    8 Acaz va aplegar la plata i l’or que hi havia al temple del Senyor i al tresor del seu palau, i ho envià tot com a present al rei d’Assíria. 9 Aquest el va escoltar. Va atacar Damasc, la va conquerir, deportà els seus habitants a Quir * i féu matar Ressín.