Segon llibre dels Reis12

10 El sacerdot Joiadà va fer posar una caixa amb una obertura a la tapa vora l’altar, a mà dreta entrant al santuari. Els sacerdots guardians del cancell hi tiraven tots els diners que la gent oferia al temple del Senyor. 11 Quan veien que hi havia molts diners a la caixa, el canceller reial i el gran sacerdot pujaven a recollir i comptar els diners que hi havia al temple del Senyor. 12 Després de comptar-los, els donaven als encarregats de l’obra del temple del Senyor, i aquests els destinaven als fusters, als mestres d’obres que hi treballaven,