Segon llibre dels Reis1


    2 Ahazià havia caigut de la barana de la cambra alta del seu palau, a Samaria, i estava greu. Llavors va enviar uns missatgers a consultar Baal-Zebub, * el déu d’Ecron, * per preguntar si es restabliria d’aquell mal.
    3 L’àngel del Senyor va dir a Elies, el tixbita:
     —Vés a trobar els missatgers del rei de Samaria i digues-los: “¿Que no hi ha Déu a Israel, que hàgiu d’anar a consultar Baal-Zebub, el déu d’Ecron? 4 Per això el Senyor et fa saber que no t’alçaràs del llit on jeus: moriràs irremissiblement.”
     I Elies se’n va anar.
    5 Els missatgers se’n tornaren cap a Ahazià, i aquest va preguntar-los:
     —Com és que heu tornat?
    6 Ells li van respondre:
     —Ens ha sortit al pas un home que ens ha dit: “Torneu al rei que us ha enviat i digueu-li: Això et diu el Senyor: ¿Que no hi ha Déu a Israel, que hagis de fer consultar Baal-Zebub, el déu d’Ecron? Per això no t’alçaràs del llit on jeus: moriràs irremissiblement.” 16 Elies digué al rei:
     —Això et fa saber el Senyor: “Ja que has enviat missatgers a consultar Baal-Zebub, déu d’Ecron, com si a Israel no hi hagués Déu, no t’alçaràs del llit on jeus: moriràs irremissiblement.” *