Segona carta de Pere3

13 Però nosaltres, tal com ell ens ha promès, esperem un cel nou i una terra nova, on regnarà la justícia. *