Segona carta de Pere2

5 Tampoc no va perdonar el món antic: féu baixar el diluvi sobre aquell món d’impius * i només en preservà vuit persones, la vuitena de les quals fou Noè, * que proclamava la justícia. *