Segon llibre dels Macabeus3

5 Com que no es podia imposar a Onies, anà a trobar Apol·loni, fill de Tràsees, * que era aleshores governador de Celesíria i de Fenícia. *