Segon llibre dels Macabeus2

4 Consta encara en aquell escrit que el profeta, advertit per una revelació de Déu, va manar que agafessin el tabernacle i l’arca de l’aliança, i se’ls endugué. * Llavors va pujar a la muntanya des d’on Moisès havia contemplat l’heretat promesa per Déu. * 5 En arribar a la muntanya, Jeremies hi trobà una mena de cova, on va dipositar el tabernacle, l’arca i l’altar de l’encens, i va tapar-ne l’entrada. 6 Alguns acompanyants de Jeremies volgueren tornar-hi amb la idea de marcar-ne el camí, però no el van poder trobar.