Segon llibre de les Cròniques9

14 sense comptar allò que aportaven els grans mercaders i els petits comerciants. També els reis d’Aràbia i els governadors del país li aportaven or i plata.