Segon llibre de les Cròniques28

20 Però Tiglat-Pilèsser, * rei d’Assíria, en lloc de donar-li un reforç, anà a atacar-lo i el va assetjar.