Segon llibre de les Cròniques2

11 I afegia: «Beneït sigui el Senyor, Déu d’Israel, que ha fet el cel i la terra: ell ha concedit al rei David un fill savi, dotat de seny i d’enteniment, que li construirà un temple i per a si mateix edificarà un palau!