Segona carta als Corintis6

16 Quin acord es faria entre el temple de Déu i els ídols? I aquest temple del Déu viu som nosaltres, * tal com Déu mateix va dir: Habitaré en ells i els acompanyaré. Jo seré el seu Déu i ells seran el meu poble.