Segona carta als Corintis5

21 Al qui no havia experimentat el pecat, Déu, per nosaltres, li va carregar el pecat, * perquè gràcies a ell experimentéssim la seva justícia salvadora. *