Segona carta als Corintis5

2 És per això que gemeguem, * pel gran desig que tenim de revestir-nos de la nostra casa celestial, 3 ja que en aquella hora serem despullats, però no quedarem pas nus. * 4 Els qui ara vivim en aquesta tenda, gemeguem apesarats, perquè no voldríem ser despullats sinó revestits, i que així la nostra condició mortal quedés absorbida per la vida immortal. * 5 És Déu qui ens ha destinat a la vida i ens ha donat l’Esperit com a penyora. *