Segona carta als Corintis2

13 però el meu esperit no reposava, perquè no vaig trobar-hi Titus, * el meu germà. Llavors em vaig acomiadar d’ells i me’n vaig anar a Macedònia. *