Segona carta als Corintis12

2 Conec un home unit a Crist que, ara fa catorze anys, va ser endut fins al tercer cel. * No em pregunteu si va ser en el cos o fora del cos; * sols Déu ho sap. 3 No sé, doncs, si aquest home va ser endut amb el cos o sense el cos, perquè tan sols ho sap Déu. 4 El cert és que fou endut al paradís * i va sentir-hi paraules inefables, que als humans no és permès de repetir.