Segona carta als Corintis11

33 però em van despenjar per una finestra a dins d’un cove, muralla avall, i em vaig escapar de les seves mans. *