Segona carta als Corintis11

32 A Damasc, l’etnarca del rei Aretes * havia apostat guardes a la ciutat per agafar-me, 33 però em van despenjar per una finestra a dins d’un cove, muralla avall, i em vaig escapar de les seves mans. *