Segona carta als Corintis11

13 Aquesta mena de gent no són més que falsos apòstols, treballadors que enganyen, disfressats d’apòstols de Crist. *