Segona carta als Corintis1

22 Ell ens ha marcat amb el seu segell * i, com a penyora, ha posat en els nostres cors el do del seu Esperit. *