Segona carta als Corintis1

20 En Jesucrist, totes les promeses de Déu han trobat un «Sí», i per això, gràcies a ell, diem «Amén» * a Déu i li donem glòria.