Segona carta als Corintis1

19 El Fill de Déu, Jesucrist, que hem anunciat entre vosaltres, tant jo com Siles i Timoteu, * no ha estat mai ara sí, ara no: en ell només hi ha el sí!