Segona carta als Corintis
Salutació


1


    1 Pau, apòstol de Jesucrist per voler de Déu, * i el germà Timoteu, * a l’església de Déu que és a Corint i a tot el poble sant que viu arreu d’Acaia. *