Primera carta a Timoteu4

10 si lluitem i treballem, és perquè tenim posada l’esperança en el Déu viu, que és el salvador de tots els homes, * sobretot dels qui són creients.