Primera carta a Timoteu
Els esclaus


6


    1 Els qui estan sotmesos al jou de l’esclavitud, han de considerar que els seus amos es mereixen tot el respecte, * per tal que el nom de Déu i la doctrina * no rebin cap injúria. *