Primera carta a Timoteu4

14 No negligeixis el do * que Déu et va concedir en virtut de les paraules profètiques i de la imposició de mans * feta pel col·legi dels qui presideixen la comunitat. *