Primera carta a Timoteu4


    1 L’Esperit diu clarament que, en els darrers temps, * alguns s’apartaran de la fe i faran cas d’esperits seductors i doctrines diabòliques. 2 Aquests actuaran amb la hipocresia dels mentiders, amb la pròpia consciència marcada amb ferro roent: 3 prohibiran de contraure matrimoni i de menjar certs aliments, * que Déu ha creat * perquè els fidels, els qui han conegut la veritat, els prenguin tot donant gràcies. *