Primera carta a Timoteu2

5 Hi ha un sol Déu; hi ha també un sol mitjancer entre Déu i els homes, l’home Jesucrist, 6 que es donà a si mateix en rescat per tothom: * aquest és el testimoni * donat en els temps fixats per Déu. *