Primera carta als Tessalonicencs4


    13 Germans, no volem que ignoreu què serà dels qui han mort, * perquè no us entristiu com fan els altres, els qui no tenen esperança. * 14 Tal com creiem que Jesús morí i ressuscità, també creiem que gràcies a Jesús Déu s’endurà amb ell els qui han mort. * 15 D’acord amb l’ensenyament del Senyor, * us diem que els qui de nosaltres quedem amb vida el dia de la seva vinguda, * no passarem pas al davant dels qui hauran mort; 16 perquè a un senyal de comandament, al crit d’un arcàngel i al so de la trompeta de Déu, el Senyor mateix baixarà del cel, i els qui han mort en Crist ressuscitaran primer. * 17 Llavors els qui de nosaltres quedem amb vida * serem enduts juntament amb ells en els núvols, i anirem a l’encontre del Senyor dalt als aires. * I així estarem amb ell per sempre. * 18 Consoleu-vos, doncs, els uns als altres amb aquestes paraules.

5


    1 Germans, no cal que us escriguem sobre els temps i els moments de la vinguda del Senyor: * 2 vosaltres mateixos sabeu prou bé que el dia del Senyor arribarà igual que un lladre en plena nit. * 3 Quan la gent es digui que tot està tranquil i en pau, * aleshores, de sobte, els caurà al damunt la devastació, com els dolors a la dona embarassada, i no se’n podran escapar. * 4 Però a vosaltres, germans, que no esteu en la foscor, * aquell dia no us podrà sorprendre com un lladre. 5 Tots sou fills de la llum i del dia: no pertanyem a la nit ni a la foscor. * 6 Per això, no hem de dormir, com fan els altres, sinó vetllar i viure sòbriament. * 7 Perquè els qui dormen, dormen de nit, i els qui s’embriaguen, s’embriaguen de nit. 8 Nosaltres, en canvi, que som del dia, siguem sobris, ja que anem revestits amb la cuirassa de la fe i de l’amor i amb el casc de l’esperança de la salvació. * 9 Déu no ens ha destinat a sofrir la seva indignació, sinó a obtenir la salvació per mitjà de nostre Senyor Jesucrist, * 10 que va morir per nosaltres, perquè visquem juntament amb ell, tant si la seva vinguda ens troba vetllant entre els vius com si ens troba dormint entre els morts. * 11 Per això, encoratgeu-vos i edifiqueu-vos * els uns als altres, tal com ja feu.