Primera carta als Tessalonicencs2

4 Déu ens ha provat i considerat aptes per a anunciar l’evangeli que ens ha confiat; * per això prediquem no pas mirant de complaure els homes, sinó mirant de complaure Déu, * que posa a prova els nostres cors.